Fresh baguetes

Mozzarella, tomate, olive oil, 55,- Kč

Camembert, lettuce, rucola, olive oil, 65,- Kč

Bacon, mozzarella, rucola, olive oil, 65,- Kč

Ham, eidam, lettuce, tomate, olice oil, 65,- Kč

Ham, tomate, lettuce, dressing, 65,- Kč